CELOTELOVÉ VYŠETRENIE ZNAMIENOK PRÍSTROJOM FOTOFINDER S UMELOU INTELIGENCIOU

Objednať sa na vyšetrenie ZNAMIENOK

Uvedený odkaz slúži len na objednanie vyšetrenia ZNAMIENOK

Na vyšetrovanie znamienok využívame najmodernejšie diagnostické prístroje s umelou inteligenciou a dokážeme tak presne rozlíšiť stovky druhov znamienok, vďaka čomu vyberieme najvhodnejší a najšetrnejší spôsob ich odstránenia. Tým Vám pomáhame vyhnúť sa vytvoreniu melanómu – zhubnému nádoru kože. Nepodceňujte prevenciu rakoviny kože. Nechajte sa vyšetriť včas digitálnym dermatoskopom s umelou inteligenciou.

DIGITÁLNA DERMATOSKOPIA PRÍSTROJOM FOTOFINDER

Vďaka extrémne vysokému rozlíšeniu, polarizovaným RAW fotografiám a výkonnému spracovaniu obrazu sú dermatoskopické štruktúry viditeľné už v klinickom obraze. Integrovaný videodermatoskop umožňuje nazrieť do štruktúry kože, priblíženej až 400-násobne!

Ponúkame Vám najpresnejšiu metódu vyšetrovania znamienok a pigmentácií celoplošným robotickým skenovaním tela. Ide o tzv. mapovanie, kedy kamera prístroja zaznamená znamienka z celého tela, záznam uloží a 1x za rok vyhodnotí ich zmeny. A práve preto je zaručené včasné odhalenie rizika vzniku rakoviny kože. Vyšetrenie trvá 30 minút.

POMOC UMELEJ INTELIGENCIE V DIAGNOSTIKE

Odhaľte „škaredé káčatko“ na prvý pohľad! 

Náš prístroj filtruje lézie pacienta zo všetkých  obrázkov celého tela a inteligentne ich organizuje na jednej obrazovke, triedené podľa nových, zmenených a nezmenených névov. Tento „mozaikový pohľad“ pomáha na prvý pohľad identifikovať podozrivé lézie.

Pomocou špeciálneho softvéru je znamienko porovnávané s už vytvorenou celosvetovou databázou desiatok tisíc záznamov, aby sa tak čo najpresnejšie určilo skóre závažnosti znamienka.

Automatická detekcia znamienok farebne označí každú zmenu

VÝHODY CELOTELOVÉHO ROBOTICKÉHO SKENOVANIA ZNAMIENOK NA TELE

  1. Skenujeme celé telo a zachytíme každú zmenu na koži
  2. Pravidelne raz za rok vyhodnotíme a zachytíme zmeny na povrchu celého tela
  3. Jednoduché  porovnanie znamienka v čase
  4. Obrazová presnosť v polarizovanom svetle vďaka vždy rovnakým svetelným podmienkam pri vyšetrovaní
  5. Dvojitá kontrola lekárom a prístrojom s umelou inteligenciou

 

Objednajte sa hneď, prevencia je dôležitá.

    Sme zmluvný partner poisťovní