Je ekzém vyliečiteľný?

21. novembra 2016  |  ekzém

Názov tohto ochorenia pochádza z gréckeho slova exeo, ktoré označuje niečo, čo vyviera na porvch. Je tým presne vystihnutý zápalový charakter a typický vzhľad počiatočného štádia ekzému – začervenanie, presiaknutie a zvýšená teplota postihnutej kože, so sklonom k mokvaniu. Opakovaným dráždením kože prechádza stav do chronického štádia. Príčinou ekzému môžu byť rôzne látky, s ktorými prichádzame každodenne do kontaktu. Ekzém veľmi často ovplyvňuje život, viac ako iné chronické ochorenia. Častokrát spočíva úspech vo vhodnej životospráve, prevencii, správnej starostlivosti o kožu a vyhýbaní sa kontaktu s látkami, ktoré vyvolávajú ekzémy. Nedá sa spoľahnúť len na účinky liekov. Je vhodnejšie hľadať príčinu, resp. vyhýbať sa príčine, ktorá ekzém produkuje. Pri dôslednom dodržiavaní prevencie je možné dostať ekzém „pod kontrolu“.

Ako sa starať o pokožku?

Na povrchu zdravej kože je ochranná bariéra, takzvaný ochranný film, ktorý chráni kožu pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia. Porušenie tejto vrstvy umožňuje agresívne pôsobenie vonkajších látok, ktorého dôsledkom sú aj rôzne typy ekzémov. Jednou z príčin môže byť nevhodný prací prostriedok. Pri opakovanom kontakte s nevhodným agensom sa koža stáva presušenou, môže svrbieť, tvoria sa ranky. Tieto skutočnosti indukujú, že regeneračná schopnosť kože sa stráca. Jednou z možností ako obmedziť agresívne pôsobenie vonkajšieho prostredia je okrem iného zvoliť vhodný prací prostriedok. V neposlednom rade je dôležité jeho množstvo nepredávkovať. Radšej menej ako viac. Avivážne prostriedky používať v čo najmenšom rozsahu. Mäkkosť prádla sa dá dosiahnuť aj žehlením po rubovej strane. Starostlivosť o poškodenú kožu a jej pravidelné ošetrovanie je v komplexe starostlivosti najdôležitejšia. Znamená to pravidelné premasťovanie vhodne zvolenými prípravkami, ktorými sa zvyšuje bariérová funkcia kože. Je dôležité aby predmetné ošetrovanie bolo pod dohľadom odborného lekára – dermatológa.

Najčastejšie dôvody iritatívnych reakcií, t.j. Dermatitis contacta toxica:

 • chemické –organické rozpúšťadlá, minerálne oleje, mydlá, detergenty, domáca dezinfekcia na upratovanie, automobilová dezinfekcia
 • fyzikálne -UV žiarenie, laser, práca vo vlhkom a chladnom prostredí, vietor
 • mechanická, t.j. mikrotraumata, tlak, trenie a vibrácie
 • ostatné -zastupujúce vplyvy z vonkajšieho prostredia

Čo spôsobuje vznik irritatívnych dermatitíd?

 • neopatrnosť pri práci
 • nepoužívanie ochranných pomôcok
 • vysoká koncentrácia nevhodných čistiacich a pracích prostriedkov
 • nedostatočná regeneračná ochrana kože

Najčastejšie alergény v životnom prostredí:

 • Chróm
 • Nikel
 • Kobalt
 • Ortuť
 • Formaldehyd
 • Kalafóniá
 • Parabeny

Ako predchádzať uvedeným reakciám?

 • zistenie a vylúčenie alergénov
 • následné doriešenie stavu podľa kliniky

Liečba  a starostlivosť o poškodenú pokožku, resp. o pokožku reagujúcu uvedeným spôsobom:

Prevencia ,t.j. vyhýbanie sa detergenciám, iritatívnym vplyvom prádla a odevu, prašnému a vlhkému prostrediu, nadmernému  slneniu, výkyvom teploty
zvládnutie celkového stavu a lokálnych prejavov cestou dermatológa

Sme zmluvný partner poisťovní